"Advokaternas ersättning måste vara konkurrenskraftig mot domarnas och åklagarnas"

Advokatsamfundet sågar Statskontorets rapport om rätt till ersättning för offentliga försvarare och andra rättsliga biträden. Bland annat anser samfundet att ersättningen inte är tillräckligt för att ge advokater en konkurrenskraftig ersättning jämfört med domare och åklagare.