Advokatkårens eget val av affärsadvokat – "mer trassel än transaktioner just nu"

Mannheimer Swartlings styrelseordförande Biörn Riese är förstahandsvalet om advokatkåren själv får välja affärsadvokat. Det visar den undersökning som Dagens Juridiks systertidning Legally Yours har gjort. I en intervju i tidningen berättar Biörn Riese att han under lågkonjunkturen främst riktar in sig på att reda ut  "trassel". Bland annat i Uzbekistan där han utreder TeliaSoneras affärer.