Gatukök stämmer kommun för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Enligt gatukökets ägare har kommunen inte utfört de livsmedelskontroller av hans verksamhet som lagen föreskriver. Därför kräver han att kommunen ska betala tillbaka de kommunala avgifterna som han har betalat. Kommunen vill få ärendet avgjort i förvaltningsrätten men tingsrätten har nu avslagit denna begäran.