Stora skadestånd väntar efter felaktiga offentliga upphandlingar

Svenska myndigheter har vid flera tillfällen slutit avtal utan att ta hänsyn till den EU-rättsliga praxis som finns för offentliga upphandlingar. De företag som har gått miste om kontrakt på grund av detta har rätt till stora skadestånd. Det konstateras i en doktorsavhandling som idag läggs fram av Andrea Sundstrand vid Stockholms universitet.