Uppsala universitet först i Europa med utbildning om investeringstvister

Bilder

Uppsala universitet lanserar, som första universitet i Europa, en ny masterutbildning med inriktning på investeringstvister. Utbildingen kommer att ledas av Kaj Hobér, delägare på Mannheimer Swartling och professor i internationell investeringsrätt och handelsrätt vid universitetet.