AD: Upprörd uppsägning på fredag kan återtas på måndag

Till skillnad från tingsrätten finner nu Arbetsdomstolen att en kvinna som i ett upprört tillstånd sagt upp sig från sin tjänst på en fredag haft rätt att återta uppsägningen på måndagen.