Från Europadomstolen till JO – idag tillträder Elisabet Fura sitt nya ämbete

På fredagen tillträder Elisabet Fura, tidigare domare vid Europadomstolen, som ny chefs-JO vid Riksdagens ombudsmän, JO.