IT-forensisk bevisning allt vanligare inom civilrätten – används ofta för att avslöja anställda

De kan ta fram exakt var du befann dig vid en viss tidpunkt – exakt vad du gjorde på Internet, på din dator och på din mobiltelefon. De IT-forensiska bevisen ökar även i civilrättsliga tvister.