Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om valprån

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för grovt rån, mot en person för medhjälp till grovt rån och mot två personer för häleri. Enligt åtalet har rånarna stulit hundvalpar genom att utsätta en kvinna för våld i hennes bostad. Huvudförhandlingen är planerad till fyra dagar den 3, 4, 10 och 11 juni 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Häktningsframställan i ett uppmärksammat mål (B 3167-19)

Uppsala tingsrätt har idag mottagit en häktningsframställan rörande en person som är involverad i Wikileaks, JA.  Tingsrätten kommer löpande att lämna ut information om målets handläggning på hemsidan.   För att ta del av handlingar i målet, beställ via e-post till annika.steen@dom.se och ange beställning B 3167-19 i ämnesraden.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Application for a detention order (Case number 3167-19)

Today, the Swedish Prosecutor Authority has applied for a detention order at Uppsala District Court concerning a man involved in Wikileaks, JA. The Uppsala District Court will post information relating to the matter on its website, www.uppsalatingsratt.domstol.se In order to obtain access to documents in this case, please contact Annika Steen ( annika.steen@dom.se   and note case number B…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 3757-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2359-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde

Mannen döms för grov mordbrand, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Mordbranden har bedömts som grov då den anlades sent på kvällen i ett flerfamiljshus i ett tättbebyggt samhälle, då den innebar risk för många människors liv och hälsa samt då den ledde till egendomsskador för – lågt räknat – 45 miljoner kr och risk för betydligt större ekonomiska skador. Brottslighetens straffvärde bestäms…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelas inte i mål om revisors skadeståndsansvar m.m.

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om bl.a. revisors skadeståndsansvar gentemot det reviderade bolagets moderbolag. Motparternas krav på ersättning för rättegångskostnader – hänförliga till yttranden som dessa på eget initiativ gett in till Högsta domstolen – har avslagits.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kriminalvårdens beslut om sammanläggning av strafftid ändras inte

Förvaltningsrätten har idag avgjort ett mål om strafftidsberäkning avseende en man som dömts till livstids fängelse för narkotikabrott i Thailand. Målet avsåg sammanläggning av strafftid av det straff som mannen dömts till i Thailand och ett fängelsestraff som han tidigare dömts till i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudman frias från åtal för grovt koppleri

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett större mål som handlar om bl.a. grovt koppleri, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och köp av sexuell tjänst. Genom domen frikänns den man som pekats ut som huvudman från misstanken om grovt koppleri och två fall av grov våldtäkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

Nu meddelas dom i ett mål där åtal väckts mot 17 personer och ett bolag för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet. Av de åtalade personerna fälls 13 för brott, medan åtalet ogillas mot fyra. Yrkandet mot ett bolag om förverkande av pengar bifalls.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Jävig nämndeman skiljs från sitt uppdrag

Göteborgs tingsrätt har idag beslutat att den nämndeman som var jävig i ett mål om brott mot luftfartslagen inte längre ska få vara nämndeman vid tingsrätten. Nämndemannen anses ha agerat så olämpligt att det skulle skada förtroendet för den dömande verksamheten om han fick fortsätta sitt uppdrag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal mot tre personer som varit medlemmar i en församling i Knutby

Åtal har idag väckts vid Uppsala tingsrätt mot tre personer som varit medlemmar i den s.k. Knutbyförsamlingen i Uppsala kommun. En person har åtalats för misshandel i flera fall, en för olaga tvång och misshandel och en för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Åklagaren har bedömt att huvudförhandlingen kommer att ta cirka tio dagar. Tingsrätten kan för närvarande inte ge besked…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725–3727-18,…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupungskatt

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725–3727-18,…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten prövar inte Staffanstorps kommuns överklagande rörande ordningsvakter

Förvaltningsrätten i Malmö har idag avgjort två mål där Staffanstorps kommun ansökt hos Polismyndigheten om att ordningsvakter ska få tjänstgöra inom vissa områden i kommunen. Polismyndigheten tillämpar en ordning där förhandsbesked lämnas om ”förordnandeområde” och där prövade platser, vid bifall, förs upp på en ”LOV3§-förteckning”. Förvaltningsrätten finner i dagens beslut att denna ordning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Information rörande uppmärksammad fråga avseende den i Wikileaks engagerade JA

  Åklagarmyndigheten har vid en presskonferens igår meddelat att förundersökningen avseende JA återupptas och att en häktningsframställan kommer att ges in till Uppsala tingsrätt.   Tingsrätten har ännu inte fått in någon häktningsframställan.   Tingsrätten kommer på denna plats meddela om en häktningsframställan lämnas in till tingsrätten samt lämna löpande information i pressmeddelanden.     …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen