Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla

Huvudförhandling i tingsrättens mål B 3516-18 gällande åtalen avseende morden i Vivalla inleds onsdagen den 13 februari 2019, kl. 09.00. Förhandlingen är planerad till 18 förhandlingsdagar och väntas avslutas den 11 april 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domaren i Ghostmålet var inte jävig

Göta hovrätt har i dag beslutat att avslå invändningen om jäv i det s.k. Ghostmålet. Hovrätten anser inte att domaren i tingsrätten var jävig enbart för att domaren och en av parterna i målet är medlemmar i Svenska Frimurare Orden. Det fanns inte heller någon personlig relation mellan domaren och parten som gjorde domaren jävig. Det innebär att rättegången i tingsrätten inte måste tas om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om hot mot ministrar m.m.

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett fall där en man skickat en brevbomb till personer utomlands och ett tjugotal hotbrev med pulver till bl.a. svenska politiker. Mannen döms för försök till mord för brevbomben och för grova olaga hot mot politikerna. Straffet har bestämts till fängelse åtta år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomstskatt, arbetsgivaravgift m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen har på nytt prövat frågan om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69 I-III). Domstolen har även tagit ställning till om det funnits förutsättningar för att tillämpa 29 § förvaltningsprocesslagen (reformatio in melius).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Även hovrätten dömer en gymnasieelev för våldtäkt mot lärare

I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten en 19-årig manlig elev för bl.a. våldtäkt förövad mot en kvinnlig lärare under lektionstid och bestämmer påföljden till fängelse i två år. Detta innebär att hovrätten fastställer den dom som Eksjö tingsrätt meddelade i november förra året.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En tidigare sambo har inte fått ersättning för att han bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet

En sambo som bekostat arbeten och installationer på den andra sambons fastighet har, sedan samborna separerat, begärt att få ersättning motsvarande vad han betalat. Han har påstått att han lånat ut beloppet till den andra sambon eller att hon i vart fall skulle göra en obehörig vinst om ingen ersättning betalas. Högsta domstolen avslår hans begäran.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

20-åring döms för grov misshandel och grovt vapenbrott efter skjutning vid Gustav Adolfs torg i Helsingborg

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en nu 20-årig man för grov misshandel och grovt vapenbrott. Påföljden har, med hänsyn till att han var 19 år vid brottstillfället, bestämts till tre års fängelse. En 27-åring som stod åtalad för försök till mord alternativt grov misshandel i två fall och grovt vapenbrott har frikänts från ansvar för dessa brott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen