Alla inlägg av Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om körkort

Fråga i målet gäller förutsättningarna för att det ska anses föreligga synnerliga skäl för nedsättning av tiden för återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri. (Mål nr 2117-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5066-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen