Alla inlägg av InfoTorg Juridik - Ettan

Fullgjord ungdomsvård inte lämplig påföljd

Hovrätten: 17-åringen dömdes för snatteri till dagsböter. Han klagade och yrkade att han istället skulle få ungdomsvård. Men hovrätten konstaterar att socialnämndens samtal nästan är fullgjorda. Ungdomstjänst kan inte väljas eftersom straffvärdet inte är högre än att påföljden kan bestämmas till dagsböter.

Rättsområde: Egendomsbrott

Skärpt straff för mordförsök

Hovrätten: Efter att ha knivhuggit sin flickvän dömdes en man för mordförsök och tingsrätten gav honom åtta års fängelse. Men hovrätten konstaterar att om brottet hade varit fullbordat så skulle mannen fått livstid. Straffvärdet är, men hänsyn till senare års straffskärpningar, därför tio års fängelse.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Brott mot person

Inte visat mögel vid leverans

Hovrätten: Ett par köpte ett monterings-färdigt hus där virket visade sig vara delvis mögligt. Men köparna har inte visat att det var fel på virket innan leverans och därför ogillas deras talan. Istället ska köparna betala två miljoner kronor till bolaget som levererat huset.

Rättsområde: Köprätt

Skärpt straff för grova skattebrott

Hovrätten: Mannen dömdes för grova skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott, efter att han låtit renovera privata fastigheterer för över 20 miljoner kronor och bokfört det som rörelsekostnader i det bolag han var vd för. Straffet skärps av hovrätten från ett års fängelse till fängelse i två år och tio månader.

Rättsområde: EKO-brott

Swedbank får skadestånd av staten

JK: Kronofogden borde, efter att gäldenärens betalningsfrist hos Swedbank löpt ut, beslutat att den pågående löneutmätningen även skulle omfatta Swedbanks fordran. Staten är därför skadeståndsskyldig eftersom Swedbank orskatats en förlust om 32.000 kronor.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Obeståndsrätt

Fråga om skola är näringsverksamhet

HD: Efter att en flicka skadat sig i slöjden dömdes rektorn och läraren för arbetsmiljöbrott. Kommunen behövde dock inte betala företagsbot eftersom skolan inte är näringsverksamhet, ansåg underinstanserna. Nu ska HD pröva om brotten har begåtts i utövning av näringsverksamhet.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott