Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

Tillåtet begränsa vikariat till undervisningsperiod

Det är inte diskriminering av visstidsanställda lärare att bara anställa lärarvikarier under ett läsår utan att låta sommarlovet ingå i visstidsanställningen. Arbetstidsdirektivets förbud mot att byta semesterdagar mot kontant ersättning är heller inte tillämpligt när ett vikariat avslutas. Det fastslår EU-domstolen i ett mål som rör två spanska lärarvikarier.

Upphörande av visstid är inte uppsägning

Det är förenligt med EU-rätten att inte föreskriva avgångsvederlag i samband med att visstidsanställning upphör, trots att vederlag utgår när tillsvidareanställning sägs upp. Det konstaterar EU-domstolen i två domar rörande spanska visstidsanställningar som båda meddelades i domstolens stora avdelning efter att Spaniens regering begärt det.

Dubbla budskap från arbetsgivaren

Jag är sedan en tid tillbaka hr-ansvarig på mitt jobb. Plötsligt blev jag inkallad till min chef som sa att ”ingenting fungerar på hr” och att de vill köpa ut mig med fyra månadslöner vilket är mindre än min avtals­enliga uppsägningstid. När jag tackade nej svarade han att jag var välkommen att jobba. Nu har chefen mejlat att ”saker kommer förändras” och att jag ”när som helst kan tacka ja till de fyra månadslönerna.”

Semesterlön ska följa EU-rätten

Enligt ett tyskt kollektivavtal tilläts arbetsgivare att beräkna semesterlön på den faktiska arbetstiden i stället för den ordinarie arbetstiden vid korttidsarbete. Enligt EU-domstolen är det i strid med EU-rätten. Även om domen får ekonomiska konsekvenser för många arbetsgivare i Tyskland ska inte prejudikatets rättsverkan begränsas med hänsyn till berättigade förväntningar.