Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

Hemarbete öppnar upp för sårbarhet

För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ligger mycket fokus nu på att säkerställa att verksamheterna ute i kommunerna fungerar. – Vi arbetar intensivt för att hitta ett effektivt sätt att skapa en kvalitetssäkrad lägesbild över kommunerna och deras behov, säger Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB.

KI räknar med kraftigt ökat krisstöd

Det behövs ytterligare 60 miljarder kronor i stödåtgärder från regeringen för att hantera coronakrisen, enligt Konjunkturinstitutet (KI). – Sverige kommer gå in i en synnerligen djup lågkonjunktur och det kommer att ske väldigt fort nu, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI.