Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

65-årig avtalshistoria bemöts med tre bokstäver

PÅ PLATS I AD. Under dagen kommer fackförbundets ombud Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd gå tillbaka 65 år i tiden för att beskriva avtalens utformning. Facket kommer också att kalla vittnen som varit med i förhandlingarna ända tillbaka till 1970-talet för att driva tesen att avtalen och andemeningen i avtalen varit att det krävs en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren för att införa ackordssystem för lagerarbetarna.

Vad gäller vid muntliga avtal?

Jag hade fått muntligt besked om en tjänst. Lön och andra villkor var förhandlade, men vi hade inte undertecknat ett skriftligt avtal. Jag sa upp mig från min tjänst. Då tog min tilltänkta arbetsgivare tillbaka sitt löfte. Vad gäller vid ett muntligt avtal – har jag rätt till skadestånd för förlorad inkomst? Och vad skulle skillnaden ha varit om jag hade haft ett skriftligt avtal?

Utsatt furir: Jag borde ha gått till bataljonschefen i stället

Sextrakasserier. Hon hade fått nog och begärde entledigande. Försvarsmakten hade bara hört att hon längtade hem, därför var det inte provocerad uppsägning, avgjorde Arbetsdomstolen. – Hade jag utsatts i dag hade jag struntat i befälsordningen och gått upp till bataljonschefen i stället. Och jag hade inte använt fina ord som jag gjorde då. Jag var så väluppfostrad, säger Carolina Malmquist.

Rätt att avskeda projektledare som överfört pengar

En projektledare på Skåneinstallatören avskedades sedan han överfört 450 000 kronor till sitt eget företag. Projektledaren stämde sin tidigare arbets­givare i tingsrätten och häv­dade att avskedandet var ogrundat och arbetsbefrielsen en otillåten avstängning. Tingsrätten gick på projektledarens linje och tillerkände honom både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Provocerad att säga upp sig – det här gäller

Framtvingad. Den anställda kan ha ställts inför valet att säga upp sig själv eller annars bli uppsagd. Eller så har hen blivit så dåligt behandlad av arbetsgivaren att det är omöjligt att vara kvar på arbetsplatsen. För att arbetstagarens uppsägning då ska ses som en uppsägning från arbetsgivarens sida krävs att arbetsgivaren brutit mot god sed på arbetsmarknaden eller annars handlat otillbörligt. ⊲