Alla inlägg av Lag & Avtal - Senaste nytt

Tredskodom

Svenska Byggnadsarbetarförbundet hade stämt Tomas J Entreprenad AB för att inte ha lämnat granskningsuppgifter till förbundet under sommaren och hösten 2019.AD ger Byggnads rätt i en tredskodom.

Lika barn leka bäst

Förändring. Det svenska fackliga landskapet är det mest socialt segregerade i världen. Även om förbund föds och dör håller sig arbetare, tjänstemän och akademiker helst upp­delade i egna förbund. I själva verket har segregeringen gynnat den fackliga organiseringen, säger professor Anders Kjellberg.

Dialogavtal – en lösning i en komplicerad avtalsrörelse

Ett dialogavtal skulle ge ungefär samma totala löneökningar som inom normeringen men med skillnad att starka företag får högre ökningar medan svagare företag skulle bli mer återhållsamma. Det anser vi är rimligt, speciellt med tanke på hur olika coronapandemin drabbat företagen, skriver Almegas Stefan Koskinen, chef för Arbetsgivarsamverkan, och Einar Humlin, expert inom avtalsutveckling, lön och pension.

FN kritiserar AD och DO

Det var fel av Arbetsdomstolen att tillåta diskriminering av en döv lektor på en högskola med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle behöva göras var för dyra, det fastslår den FN-kommitté som övervakar efter­levnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kan chefen bestämma vad jag gör på fritiden?

Jag har fått en varning av min chef för inlägg som jag har gjort i sociala medier och som han menar är främlingsfientliga. Jag har gjort inläggen på fritiden och jag kopplar inte ihop det jag skriver med jobbet på något sätt. Chefen hänvisar till att några av mina kolleger, som har utländsk bakgrund, känner sig kränkta. Han hotar med avsked om det upprepas. Har han rätt att göra så?

Vad gäller för pensionsrättigheter?

Det är förenligt med EU-rätten att låta den som förvärvar ett insolvent bolag slippa betala vissa intjänade pensions­rättigheter under förutsättning att arbetstagarna kompenseras med löne­garanti. Det fastslog EU-dom­stolen i en dom som handlade om två ­tyska arbets­tagares pensions­rättigheter.