Delphi biträdde PostNord-koncernen i miljardaffär

PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB har förvärvat Svensk Morgondistribution KB:s verksamhet. Advokatfirman Delphi biträdde tillsammans med PostNords juristavdelning i transaktionen.