Flood Herslow Holme biträder säljarna vid överlåtelse av OnlinePizza Norden AB

Flood Herslow Holme har biträtt säljarna Elira AB, Willax AB, Netix AB, Wingefors Invest Fond 09 AB, Riskornet AB samt management Erik Mellström, Per Anders Bjelkstål och Dan Castillo vid överlåtelse av aktier i OnlinePizza Norden AB till Delivery Hero GmbH.