Ramberg Advokater företräder Almi Invest

Ramberg Advokater har företrätt Almi Invest vid investeringen i Göteborgsbaserade Denator AB, ett biotech-företag som utvecklar och markandsför produkter för stabilisering av biologiska vävnadsprover.