RosholmDell biträder Northland Resources

RosholmDell har biträtt Northland Resources vid upphandling av 150 specialtillverkade järnvägsvagnar för malmtransporter.  Avtalet innehåller även en option på leverans av ytterligare maximalt 92 vagnar.