Kategoriarkiv: Övrigt

Hovrätten dömer två unga män för synnerligen grov misshandel

Hovrätten meddelar idag dom mot två män från Norrbotten som av tingsrätten dömdes för försök till mord. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer de båda männen för synnerligen grov misshandel till fängelse i sju år respektive fyra år och sex månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Helsingborgs tingsrätt får tillfällig entré i nytt hus

Från och med den 3 december 2018 börjar Helsingborgs tingsrätt använda salarna i den nya tillbyggnaden. Det ursprungliga huset ska nu byggas om och därför stängs den vanliga entrén. En tillfällig entré öppnas vid Malmöleden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Aktieägare i riskkapitalbolag får lägre skatt

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att utdelningar till elva personer som indirekt ägt andelar i riskkapitalbolagen Valedo Fund I AB och Valedo Fund II AB, ska beskattas endast i inkomstslaget kapital. Detta trots att bolagen är s.k. fåmansbolag där delägarna har varit verksamma i betydande omfattning i bolagen. Anledningen är att den s.k. utomståenderegeln är tillämplig.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betalas på grund av att en kommunal nämnd har genomfört en otillåten direktupphandling har det inte ansetts vara en försvårande omständighet att en annan nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en sådan överträdelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtal väckt gällande misstänkt mord i Huskvarna

Åklagaren har idag lämnat in stämningsansökan, väckt åtal, mot den 16-årige pojke som tidigare varit häktad misstänkt för mord i Huskvarna den 7-8 augusti 2018. Samtidigt har åklagaren lämnat in bevistalan mot en 14-årig pojke

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten gör bedömningen att det inte finns grund för ett generellt förbud mot ensambemanning vid värdetransporter

Två huvudskyddsombud har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om att inte meddela föreläggande eller förbud om ensambemanning mot värdetransportbolag. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att det inte kommit fram omständigheter som visar att riskerna vid ensamarbete, jämfört med om två utför arbetet, är så pass mycket större att det är en rimlig och proportionerlig åtgärd att generellt förbjuda…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Före detta styrelseledamöter i bostadsrätts-föreningen IDA i Malmö döms för mutbrott

Tingsrätten dömer två före detta styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen IDA samt två ytterligare personer för mutbrott. För en av de tidigare styrelseledamöterna stannar påföljden vid villkorlig dom och böter. Övriga tilltalade får fängelsestraff.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En man döms för dråp på en gård utanför Bjuv

Tingsrätten har idag dömt en 49-årig man till 8 års fängelse för att ha strypt en 40-årig man till döds på en gård utanför Bjuv. 49-år­ing­en ska även betala skadestånd med drygt 115 000 kr till den dödade mannens far.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål rörande grova bedrägerier inom hemtjänsten

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om grova bedrägerier som begåtts inom ramen för verksamheten i ett privat hemtjänstföretag under åren 2012-2013. Bedrägeribrotten har riktats mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen och har lett till ett sammanlagt brottsutbyte om ca 5 miljoner kr. Rättegången i hovrätten har omfattat åtal mot 24 personer och har pågått under 7 månader. I…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En försäljning av en häst har inte ansetts ha samband med den näringsverksamhet som säljaren bedrivit

En säljare som drev näringsverksamhet har inte ansetts vara näringsidkare i konsumentköplagens mening vid försäljningen av en häst, eftersom avtalet med en objektiv bedömning inte hade ett sådant samband med näringsverksamheten att ett typiskt konsumentskyddsintresse har uppkommit.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel

En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i hovrätten gällande åtalet mot den person som i media nämns som ”kulturprofilen” har idag inletts

Förhandlingen är planerad till tre dagar den 12 , 13 och 14 november 2018. Vid förhandlingens början har rätten beslutat att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar (förutom när yrkandena framställs dag 1 och när personalia redovisas dag 3).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen