Kategoriarkiv: Övrigt

Prövningstillstånd meddelat i mål om omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Frågan gäller förutsättningarna för omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1992:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i anslutning till avveckling av frivillig vård i familjehem. (Mål nr 3782-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2975-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skärpt straff för grova skattebrott

Hovrätten: Mannen dömdes för grova skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott, efter att han låtit renovera privata fastigheterer för över 20 miljoner kronor och bokfört det som rörelsekostnader i det bolag han var vd för. Straffet skärps av hovrätten från ett års fängelse till fängelse i två år och tio månader.

Rättsområde: EKO-brott

Swedbank får skadestånd av staten

JK: Kronofogden borde, efter att gäldenärens betalningsfrist hos Swedbank löpt ut, beslutat att den pågående löneutmätningen även skulle omfatta Swedbanks fordran. Staten är därför skadeståndsskyldig eftersom Swedbank orskatats en förlust om 32.000 kronor.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Obeståndsrätt

Besöksflödena i Västerås mäts för noggrant

Datainspektionen: En granskning visar nu att det system som används i Västerås för att mäta besöksflöden via personers mobiltelefoner inte är tillåtet i sin nuvarande utformning eftersom det går att spåra hur enskilda personer rör sig i stadskärnan.

Rättsområde: IT-rätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Förvaltningsrätt övrigt

Avgörande: B 488-14

Fråga om kompensation i ett brottmål för kränkning av den enskildes rätt enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Om situationen rättas till genom att åtalet avvisas därför att det finns ett slutligt avgörande om samma sak i ett annat straffrättsligt förfarande, har den enskilde inte ansetts ha rätt till ytterligare kompensation….