HD prövar kommuns skadeståndsskyldighet efter anlagd brand

Tingsrätten ålade en kommun att betala 60 miljoner i skadestånd sedan en 13-årig omhändertagen psykiskt störd flicka anlagt en brand i en matbutik som totalförstördes. Hovrätten jämkade skadeståndsbeloppet till 50 miljoner. HD meddelar nu prövningstillstånd gällande kommunens skadeståndsskyldighet.