HD:s ordförande: "Innan jag blev justitieråd hade jag ingen erfarenhet från dömande verksamhet"

 

Högsta domstolens ordförande Marianne Lundius är jurist i tredje generationen – på den kvinnliga linjen.

- Min mormor och mamma hade hemhjälp men det kändes inte riktigt tillåtet när jag var småbarnsmamma utan då skulle man klara allt själv. Jag hoppas att den attityden är på väg bort, säger hon i en stor intervju i tidningen Domkretsen.