Barns boende

Barns boende, barn, vårdnad och boende Om två separerade föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn kan de avtala om hos vem av föräldrarna som barnet skall bo. Avtalet måste sedan godkännas av socialnämnden. Även domstol kan besluta om barns boende för de fall att föräldrarna ej är överens.

Ett skriftligt avtal som godkänts av socialnämnden får samma verkan som en domstols dom. Avtalet kan verkställas om föräldrarna i ett senare skede ej längre är överens om barnets eller barnens boende. Socialnämnden prövar, innan godkännande, om föräldrarnas avtal är till barnets bästa.

En av föräldrarna kan också själv vända sig till domstol med ett yrkande om att domstolen skall besluta att barnets boende skall vara hos henne eller honom. Det kan bli aktuellt när föräldrar som skall separera eller som inte bor tillsammans och som har gemensam vårdnad om barnet inte själva kan komma överens om barnets boende.

Växelvis boende innebär att ett barns boende delas och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan dock bara vara skriven hos en av föräldrarna. Det är inte ovanligt att man vid växelvis boende har ett särskilt schema för lov och storhelger.

Domstol kan, även om ena föräldern motsätter sig det, besluta att barnet skall bo växelvis hos var och en av föräldrarna om domstolen finner att det är bäst för barnet.