JK påkallar åtgärder mot advokat som upprättat testamente för dement klient

En advokat upprättade år 2007 ett testamente för en då 92-årig kvinna. Trots att kvinnan var demenssjuk och hade en god man försökte inte advokaten kontrollera huruvida hon med giltig verkan kunde förordna över sin egendom på detta sätt.