Betalning via bostadsrättsförening för renovering berättigar till ROT-avdrag

Tre personer som renoverat sina lägenheter via deras bostadsrättsföreningar ville ha ROT-avdrag på sina kostnader. De fick nej hos både Skatteverket och förvaltningsrätten men kammarätten gör nu en annan bedömning.