Budintervall förenligt med god fastighetsmäklarsed

Den fastighetsmäklare som varnades efter att han på säljarens uppdrag vid en budgivning bestämt en lägsta budintervall om 25 000 kronor får nu rätt i Förvaltningsrätten.