Mark- och miljööverdomstolen tillåter utbyggnad av stuga i naturreservat

Mark- och miljööverdomstolen tillåter att en stuga som ligger i naturreservat, och som dessutom är en del av ett Natura 2000-område, byggs ut så att den blir mer än dubbelt så stor.