Planbeslut som tillåter delning av stor Lidingöfastighet kvarstår trots grannprotester

En fastighet på Lidingö får delas i två, enligt Högsta förvaltningsdomstolen. Grannarna har motsatt sig en delning av bostaden men domstolen avslår överklagandena.