Beskjuten brottsling nekas försäkringsersättning – trots överfallsskydd

En man som beskjutit en annan man och senare själv blivit beskjuten yrkade om rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag med hänvisning till sin hemförsäkring som innehöll ett överfallsskydd. Mannen fick nej hos försäkringsbolaget och hovrätten ogillar nu, i likhet med tingsrätten, mannens talan.