Dan Eliasson: Jag skulle inte vara förvånad om det här är en miss i lagstiftningsarbetet

Sjuka som vårdas på rättspsyk beviljas sjukersättning på samma grunder som andra – utifrån arbetsförhet. Reglerna kan behöva ses över, säger Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan.