Datainspektionen vill införa nytt huliganregister men JK vänder sig mot förslaget

Datainspektionen ställer sig positiv till ett nytt lagförslag om att upprätta ett register över huliganer för att kunna minska brottsligheten vid större idrottsevenemang. Samtidigt menar JK att det vore direkt olämpligt att Riksidrottförbundet fick ansvar för att upprätta ett registret.