Kammarrätten: Riktigt ålägga Posten AB ansvar för "samhällsomfattande posttjänst" i hela Sverige

Kammarrätten i Stockholm avslår Posten AB:s överklagande om att Posten ska tillhandahålla ”den samhällsomfattande posttjänsten” – det vill säga att Posten ska tillhandahålla vissa posttjänster till alla användare oavsett var de bor.