MiÖD: Ifrågasatt trovärdighet borde ha resulterat i muntlig förhandling

En familj som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd fick efter överklagande även avslag i migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen konstaterar att underinstansen brustit i handläggningen av ärendet och återförvisar nu det för ny handläggning.