Nils-Eric Schultz om kritiken från JK: ”Beslutet kan bryta mot förvaltningslagen”

På tisdagen fick statsåklagare Nils-Eric Schultz allvarlig JK-kritik sedan han, som JK ser det, "reservationslöst" sagt till flera medier att Scanias vd skulle komma att delges misstanke om brott. Enligt Nils-Eric Schultz själv kan beslutet bryta mot lagen.