Ny myndighet ska kontrollera åldersgränser med hjälp av unga

Unga ska få genomföra provköpa av bland att alkohol och läkemedel för att myndigheter ska kunna kontrollera om åldersgränsen på 18 år efterlevs. Det föreslår Socialdepartementet.