Regeringen vill stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter

I syfte att bland annat stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter ger regeringen nu Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka tillsynen över den psykiatriska hälso- och sjukvården under år 2012.