Sverige frias av Europadomstolens Grand Chamber i Gillberg-målet

Idag offentliggjordes domen i Gillberg-målet i Europadomstolens Grand Chamber. Målet mellan Sverige och professor Christopher Gillberg från Göteborg är ett av endast ett tiotal mål som har nått Europadomstolens högsta instans under det senaste året.