100.000 kronor i företagsbot för truckolycka

Hovrätten: Truckföraren skadades i samband med lastning av lastpallar. Arbetsgivaren bedömdes ha varit oaktsam. Till skillnad från tingsrätten kommer hovrätten även fram till att det funnits ett orsakssamband mellan oaktsamheten och skadan. Arbetsgivaren åläggs därför en företagsbot om 100.000 kronor.

Rättsområde: -