100.000 kronor i vite för ostädad tomt

MÖD: I två mål har fastighetsägaren förelagts att städa tomten på skrotbilar, behållare med spillolja och bilbatterier. Eftersom han inte efterkommit föreläggandet utdöms nu ett vite om sammanlagt 100.000 kronor.

Rättsområde: Miljörätt