16-årig pojke skadade händerna – handledare får betala företagsbot

Hovrättsdom: Den 16-årige pojken skadade händerna allvarligt under en praktik på ett snickeri. Tingsrätten kom fram till att det straffrättsliga ansvaret ligger hos kommunfullmäktige och att ansvariga för barn- och ungdomsförvaltningen respektive barn- och ungdomsförvaltningen inte kan fällas till ansvar. Tingsrätten, vars dom hovrätten fastställer, anser dock att handledaren på snickeriet ska betala företagsbot.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott