22 år – tio avtalsrörelser

Parterna i industrin har genomfört nio avtalsrörelser sedan industriavtalet slöts 1997 fram till i år 2020. Här är resultatet i form av de totala avtalade löneökningarna, märket, per avtalsperiod: