6 frågor till Johan Alfonsson…

… som doktorerar vid Göteborgs universitet på sin avhandling Alienation och arbete – Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen.