8 frågor till George Frick…

… arbetsrättsspecialist, som ger ut en specialutgåva av sin bok Arbetsmiljö – handbok för chefer och skyddsombud.