AD behörig att ta upp tvist om lönefordran

AD-beslut: En tvist om lönefordran som uppstått hos ett bolag som inte var kollektivavtalsbundet ska ändå prövas av AD som första instans. Detta eftersom frågan om verksamhetsövergång först måste utredas.

Rättsområde: Arbetsrätt