AD: Brev var inte stridsåtgärd

Byggnads Skåne och Byggnads Mälar­dalen hade i brev till PME:s kunder begärt att de skulle häva sina entreprenadavtal med bolaget.Det är en olovlig stridsåtgärd, anser PME och kräver att Arbets­domstolen interimistiskt beslutar att regionerna måste ta tillbaka det de sagt i brevet.