AD: Företaget för otydligt i fråga om anställning

En lärare hade efter samtal med bolagets vd uppfattat det som att hon var fråntagen från sin tjänst. Bolaget menar att så inte alls var fallet, men AD slår fast att det är arbetsgivaren ansvar ifall det råder oklarheter.