AD: Hamnarbetarförbundet kräver 3,5 miljoner kronor

Svenska Hamnararbetarförbundet har stämt Karlshamns hamn och Sveriges Hamnar i Arbetsdomstolen. Förbundet yrkar att Karlshamns hamn ska betala 3 432 809 kronor till 16 medlemmar för utebliven övertidsersättning.