AD om skadestånd till avskedad assistent

AD-dom: Det ekonomiska skadeståndet till en personlig assistent som avskedats utan saklig grund ska endast motsvara uppsägningslönen. Detta eftersom anställda enligt lagen om husligt arbete kan sägas upp utan skäl. Det av tingsrätten utdömde allmänna skadeståndet till assistenten höjs dock.

Rättsområde: Arbetsrätt