AD: Projektledaren var anställd

Det fanns ingen överenskommelse om lön, ansåg bolaget. Jo, det fanns det, förklarade projektledaren och visade sju lönebesked från 2017.