AD: Rätt förhandla med ett hamnfack om schema

Det räckte för APM Terminals att förhandla med fackförbundet Transport när nya arbetstidsscheman skulle införas i Göteborgs hamn, trots att bolaget hade ett likalydande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom.